Årsmöte måndag 4 mars 2019 kl. 19:00 Klubbhuset Hejla Arena

Välkommen till årsmöte 4 mars kl. 19:00 klubbhuset Hejla Arena!

Anmälan till årsmötet skall göras senast 1 mars till:
Kansliet tfn: 0490-366 91 eller
mail: info@wmsk.se

Motioner skall var styrelse tillhanda senast 19 februari.

Välkomna!

Våra samarbetspartners