ÅRSMÖTE WMSK 5 MARS 2018

ÅRSMÖTE WMSK 5 MARS 2018

Seimour Östervall tillbaka vid rodret!

I en fullsatt klubblokal hölls ikväll årsmöte för WMSK.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för under året 2017 bortgångna medlemmar.

Att leda kvällens möte valdes Anders Östlund

Styrelsen för WMSK kommer under 2018 att se ut som följer:

Ordförande: Seimour Östervall

Ledamöter:
Daniel Wahlqvist
Anders Burström
Jonas Carlsson
Roger Svensson
Åke Carlsson
Carl-Johan Carlstedt
Larry Karlsson
Kaj Karlsson

Avtackning skedde av två avgående styrelseledamöter: Rune Nilsson och Niclas Appelqvist

Revisorer: Johan Nilsson, Roland Gustavsson

Valberedning: Mikael Nilsson, Johan Sjöblom

P&P170504.48

Våra samarbetspartners